Priser

Gjeldende priser fra 01.01.2022.

Kontakt oss

Trafikalt Grunnkurs

 • Uten mørkedemonstrasjon

  Kr. 3.000,-

 • Mørkedemonstrasjon

  Kr. 1.600,-

 • Førstehjelpskurs

  Kr. 800,-

  (separat utenom trafikalt grunnkurs)

Opplæring førerkort kl B

 • Kjøretime

  Kr. 790,-

 • Lillehammertur

  Kr. 4.100,-

  Lillehammertur (bykjøring) teori, demo, egenkjøring og obligatorisk trinnvurdering

 • Sikkerhetskurs på øvingsbane

  Kr. 3.800,-

  (tidligere glattkjøringskurs)

 • Baneleie sikkerhetskurs på øvingsbane

  Kr. 1.300,-

 • Obligatorisk trinnvurderingstime

  Kr. 790,-

 • 13 timers sikkerhetskurs på vei

 • 0,-

  (4.1.1 Bilkjøringens risiko - Kr. 0,-)

 • KR 4.700,-

  (4.1.2 Kjøring i landevegsmiljø og forbikjøring )

 • KR 4.600,-

  (4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø, "Langkjøring" )

 • 0,-

  (4.1.4 Oppsummering - Kr. 0,-)

 • Leie av bil til førerprøven

  Kr. 2.200,-


Opplæring førerkort klasse M, moped

 • "Flat" timepris både individuelt og i grupper

  Kr. 650,-

 • Obligatorisk teorikurs for moped (3 timer)

  KR 1.500,-

Opplæring førerkort klasse A, MC

 • Kjøretime A1 - A2 - A

  Kr. 975,-

 • Klasse A2 og A-tung

  Kr. 4.500,-

  4 timers kurs i presis kjøreteknikk

 • Klasse A-tung

  Kr. 7.500,-

  Obligatorisk sikkerhetskurs på veg 8 timer

 • Utvidelse fra A2 - A

  Kr. 7.000,-

  7 timers kurs teori og praksis

 • Kl A2- mellomtung

  Kr. 6.500,-

  Obligatorisk sikkerhetskurs på vei 5 timer

 • Klasse A1-lett

  Kr. 6.500,-

  Obligatorisk sikkerhetskurs på veg, 5 timer

 • Klasse A1-lett

  Kr. 4.500,-

  Obl. sikkerhetskurs i trafikk 4 timer

 • Teorikurs MC

  Kr. 1.700,-

 • Obligatorisk trinnvurdering

  Kr. 975,-

 • Leie av MC til førerprøve

  Kr. 2.200,-

Bil m/ henger - Opplæring

 • Kjøretime med henger

  Kr. 950,-

 • Leie av bil og henger til oppkjøring

  Kr. 2.200,-

T - Traktor

 • Kjøretime traktor

  Kr. 975,-

 • Leie av traktor til førerprøve

  Kr. 2.200,-

 • Lastsikringskurs

  Kr. 1.400,-

 • Hurtiggående traktor (50 km/t)

  Kr. 7.000,-

  Utvidelse av førerkort fra klasse T til T kode 141 og T kode 148.

Tillegg

 • Bompengetillegg

  Kr 0,-

 • Fakturagebyr

  Kr. 50,-