Priser

Gjeldende priser fra 01.10.2019.

Kontakt oss

Trafikalt Grunnkurs

 • Uten mørkedemonstrasjon

  Kr. 2100,-

 • Mørkedemonstrasjon

  Kr. 1400,-

 • Førstehjelpskurs

  Kr. 450,-

  (separat utenom trafikalt grunnkurs)

Opplæring førerkort kl B

 • Kjøretime

  Kr. 650,-

 • Lillehammertur

  Kr. 3500,-

  Lillehammertur (bykjøring) teori, demo, egenkjøring og obligatorisk trinnvurdering

 • Sikkerhetskurs på øvingsbane

  Kr. 3150,-

  (tidligere glattkjøringskurs)

 • Baneleie sikkerhetskurs på øvingsbane

  Kr. 1100,-

 • Obligatorisk trinnvurderingstime

  Kr. 650,-

 • 13 timers sikkerhetskurs på vei

  Kr 7500,-

 • (4.1.1 Bilkjøringens risiko - Kr. 0,-)

 • (4.1.2 Kjøring i landevegsmiljø og forbikjøring - Kr. 3900,-)

 • (4.1.3 Planlegging og kjøring i variert miljø ( Langtur ) - Kr. 3600,-)

 • (4.1.4 Oppsummering - Kr. 0,-)

 • Leie av bil til førerprøven

  Kr. 1900,-


Opplæring førerkort klasse M, moped

 • "Flat" timepris både individuelt og i grupper

  Kr. 450,-

 • Obligatorisk teorikurs for moped (3 timer)

  750,-

Opplæring førerkort klasse A, MC

 • Kjøretime A1 - A2 - A

  Kr. 850,-

 • Klasse A2 og A-tung

  Kr. 3400,-

  4 timers kurs i presis kjøreteknikk

 • Klasse A-tung

  Kr. 4900,-

  Obligatorisk sikkerhetskurs på veg 8 timer

 • Utvidelse fra A2 - A

  Kr. 4500,-

  7 timers kurs teori og praksis

 • Kl A2- mellomtung

  Kr. 4500,-

  Obligatorisk sikkerhetskurs på vei 5 timer

 • Klasse A1-lett

  Kr. 4250,-

  Obligatorisk sikkerhetskurs på veg, 5 timer

 • Klasse A1-lett

  Kr. 3400,-

  Obl. sikkerhetskurs i trafikk 4 timer

 • Teorikurs MC

  Kr. 900,-

 • Obligatorisk trinnvurdering

  Kr. 850,-

 • Leie av MC til førerprøve

  Kr. 1900,-

Bil m/ henger - Opplæring

 • Kjøretime med henger

  Kr. 800,-

 • Leie av bil og henger til oppkjøring

  Kr. 2000,-

T - Traktor

 • Kjøretime traktor

  Kr. 750,-

 • Leie av traktor til førerprøve

  Kr. 1900,-

 • Lastsikringskurs

  Kr. 850,-

 • Hurtiggående traktor (50 km/t)

  Kr. 5000,-

  Utvidelse av førerkort fra klasse T til T kode 141. Fastpris

Tillegg

 • Bompengetillegg

  Kr 0,-

 • Fakturagebyr

  Kr. 50,-